Main Content

חומר הגלם

חומר הגלםפלדה
סגסוגתST 37
תקן מקבילAISI 1006
טכנולוגיית ייצורעיבוד שבבי

תכונות מכאניות

התארכות %22
מאמץ מתיחה מרבי MPa370
מאמץ כניעה MPa300
מאמץ גזירה MPa230
קשיות Brinell100

תכונות פיזיקאליות

צפיפות החומר g/cm37.8
נקודת היתוך C°1470
מוליכות חום W/mK53
מקדם התפשטות תרמית
מוליכות חשמלית IACS%6.9

הרכב כימי

Al
Cu
Mg
Fe (max)99.43-99.75
Tin (max)
Ni (max)
Cr
C0.08
Mo
Mn0.25-0.4
Si
Zn
Sn
Ca
Ni
Bi
Ti
S0.05
Sb
P0.04
Pb
Cd
Other