Main Content

חומר הגלם

חומר הגלםפולימר
סגסוגתPEEK
תקן מקביל
טכנולוגיית ייצורעיבוד שבבי

תכונות מכאניות

התארכות %45
מאמץ מתיחה מרבי MPa125
מאמץ כניעה MPa98
מאמץ גזירה MPa
קשיות Brinell

תכונות פיזיקאליות

צפיפות החומר g/cm31.3
נקודת היתוך C°343
מוליכות חום W/mK0.29
מקדם התפשטות תרמית
מוליכות חשמלית IACS%

הרכב כימי

Al
Cu
Mg
Fe (max)
Tin (max)
Ni (max)
Cr
C
Mo
Mn
Si
Zn
Sn
Ca
Ni
Bi
Ti
S
Sb
P
Pb
Cd
Other