Main Content

חומר הגלם

חומר הגלםפליז
סגסוגתC36000
תקן מקביל
טכנולוגיית ייצורעיבוד שבבי

תכונות מכאניות

התארכות %53
מאמץ מתיחה מרבי MPa338-469
מאמץ כניעה MPa124-310
מאמץ גזירה MPa
קשיות Brinell

תכונות פיזיקאליות

צפיפות החומר g/cm38.49
נקודת היתוך C°895
מוליכות חום W/mK115
מקדם התפשטות תרמית20.5
מוליכות חשמלית IACS%

הרכב כימי

Al
Cu60-63
Mg
Fe (max)0.35
Tin (max)
Ni (max)
Cr
C
Mo
Mn
Si
Zn35.5
Sn
Ca
Ni
Bi
Ti
S
Sb
P
Pb2.5-3.7
Cd
Other0.5