Main Content

חומר הגלם

חומר הגלםפלדה
סגסוגת1045
תקן מקביל
טכנולוגיית ייצורעיבוד שבבי / יציקות שעווה נעלמת / יציקות חול

תכונות מכאניות

התארכות %12
מאמץ מתיחה מרבי MPa625
מאמץ כניעה MPa530
מאמץ גזירה MPa
קשיות Brinell179

תכונות פיזיקאליות

צפיפות החומר g/cm37.85
נקודת היתוך C°
מוליכות חום W/mK49.8
מקדם התפשטות תרמית11.5
מוליכות חשמלית IACS%

הרכב כימי

Al
Cu
Mg
Fe (max)98.51-98.98
Tin (max)
Ni (max)
Cr
C0.42-0.50
Mo
Mn0.60-0.90
Si
Zn
Sn
Ca
Ni
Bi
Ti
S0.05
Sb
P0.04
Pb
Cd
Other