Main Content

שירות משלים אותו מציעה מטאליטק לקהל לקוחותיה, הוא שירות של ארגון קיטים והרכבות מוצרים. לקוחות המגיעים אל מטאליטק בכדי לבצע עבודות עיבוד שבבי, יציקות לחץ ומוצרים שונים אותם ניתן לייצר באחד מענפי הייצור המגוונים של החברה, יוכלו להשתמש בשירות משלים זה בכדי להביא את מכלול המוצרים המיוצרים במטאליטק, ומוצרי מדף נוספים לכדי מוצר מוגמר ומוכן למשלוח.

שירותי הרכבה

חלקי המכלול המיוצרים עבור לקוחות מטאליטק, מהווים במקרים רבים חלק ניכר מהמוצר המוגמר הסופי. לקוחות מטאליטק, יוכלו ליהנות משירותי ההרכבה של החברה תוך שימוש במוצרים המיוצרים בארגון, ובמערך רכש מנוסה, יעיל וחסכוני אשר יבצע עבור הלקוח רכישה של מוצרים משלימים נוספים הנדרשים להרכבת המוצר המוגמר. עם סיום פעולות הרכש והארגון לקראת הרכבת המוצר, יועברו רכיבי המוצר אל צוות ההרכבה, אשר יבצע את הרכבת המוצר בפועל, ויאפשר ללקוח לקבל לידיו מוצר סופי ומוכן לשיווק ומכירה.

שירותי ארגון קיטים

בכדי להכין את המוצר המוגמר לאחר תהליכי ההרכבה או תהליכי הייצור, לעיתים קרובות נדרשות פעולות סופיות כגון אריזה על פי דרישה או הכנת אביזרים משלימים למוצר, כגון כלי עזר להרכבתו, קשיחים ואטמים וכדומה. מטאליטק, מספקת לקהל לקוחותיה שירות של ארגון הקיט המשרת את הלקוח ברכישת המוצר, על ידי אריזתו, ביצוע רכש או ייצור של המוצרים הנלווים למוצר, ולמעשה בכך סוגרת את מעגל היצור לכדי מוצר סופי, ומספקת מטריית שירותי ייצור כוללת משלב התכנון ההנדסי, ייצור של מגוון רכיבים שונים במכלול המוצר, אריזתו, והכנתו לקראת שליחה אל הלקוח הסופי.

מטאליטק מייצרת ומרכיבה באופן מלא את ה TLT Board, תלת אופן חשמלי חדשני.
ההרכבה כוללת חלקי זיווד, צינורות מכופפים, ריתוכים מדויקים, רכש טכני והרכבה מלאה כולל מנוע חשמלי ובדיקה חשמלית ופונקציונאלית של המוצר.